نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی تا فروردین 97

انتشار خبر: 1395/08/25

فایل pdf ریاضی دهم و تمامی فرمول ها

انتشار خبر: 1395/07/09

بروشور تعدادی از دوره های ماه های مهر تا آذر ماه

انتشار خبر: 1395/07/06

برگزاری دوره گرافیک ، تولید تیزر ، انیمیشن ، کارگردانی ، تولید فیلم مستند از 11 شهریور بمدت 1 هفته

انتشار خبر: 1395/05/20

ارائه روش های طراحی ، نصب و راه اندازی سایت به صورت تئوری ، عملی و کاربردی با یکماه کارانتی آموزشی

انتشار خبر: 1395/04/30